SNN VIA 2021 Ontwikkelingsprojecten toegekend

Published by René Bultje on

SNN heeft het vertrouwen in de doorontwikkeling van WeedAway uitgesproken door de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten toe te kennen. Deze subsidie draagt bij aan de incrementele ontwikkeling van WeedAway.

Aanleiding van het project: Agrariërs staan voor tal van uitdagingen waarbij onkruiddruk een belangrijke is. Bestrijding van onkruid vereist grote investeringen in bestrijdingsmachines of de inzet van bijvoorbeeld loonwerkbedrijven. Voor wortelonkruid worden veelal herbiciden (bv. glyfosaat) gebruikt, echter deze herbiciden worden steeds strenger gereguleerd. Daarnaast wordt (oa. in de biologische teelt) veel handmatig gewied. Er is echter schaarste aan de seizoenarbeiders, waardoor beschikbaarheid en het stijgende uurtarief problematisch zijn. 

Verder doet 24×7 robotisering zijn intrede. Binnen dit speelveld is er behoefte aan een geautomatiseerde manier van onkruidbestrijding, die handmatige arbeid en gebruik van herbiciden minimaliseert.

Doelstelling van het project: Weedlaser is een robot die geheel autonoom door de akker kan bewegen en ter plaatse onkruid en gewassen kan herkennen. Afhankelijk van het type onkruid, wordt een bestrijdingsmethode toegepast die daarvoor het meest geschikt is. Weedlaser beschikt over meerdere bestrijdingsmethoden, die naast elkaar ingezet kunnen worden. Desgewenst kan met een drone een volvelds scan gemaakt worden, zodat de robot met behulp van GPS coördinaten direct naar het onkruid in het veld kan rijden. Herkenning van onkruid en gewas gebeurt met geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI). Binnen het project worden 2 prototypes ontwikkeld voor zowel grasland als de akker (rijen- en strokenteelt).

Categories: Nieuws